Leersteuncentrum Antwerpen (vroeger NOA De Leerexpert) geeft ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften of zorgnoden in het gewoon onderwijs. Ons leersteuncentrum ondersteunt de leerkracht op en naast de klasvloer. Ook de leerling en het schoolteam krijgen begeleiding. We ondersteunen alle types.

Wie zijn we?

Ons leersteuncentrum telt ongeveer 140 professionals met een ruime expertise en ervaring in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We bieden ondersteuning aan de leerling, de leerkracht en het schoolteam op en naast de klasvloer.

Een ondersteuner van Leersteuncentrum en een leerkracht bekijken samen een handboek.

Team professionals

Scholen die onze leersteun inroepen, kunnen rekenen op een of meerdere vaste ondersteuner(s). Achter iedere leerondersteuner staat uiteraard een multidisciplinair team klaar om bij te staan waar nodig. Elk team beschikt over diverse profielen met handicapspecifieke-, onderwijskundige-, inclusie- en coachingexpertise. Zo kunnen we een antwoord bieden op de zorgnoden van iedere leerling.

Samenwerking

Leerkrachten spelen een cruciale rol in het leerproces. Het is onze rol als leerondersteuners om hen daarin maximaal bij te staan en te coachen met een waaier aan tools en tips. We maken vooraf duidelijke afspraken samen en gieten onze doelen in een helder ondersteuningsplan.

Onze leerondersteuners zien zich als een verlengstuk van de school. Dankzij een goede samenwerking tussen zorgteam, leerkrachten, ouders, CLB en betrokken externe partners kunnen we leerlingen de juiste leersteun bieden.

Expertise

Onze leerondersteuners zijn allemaal experts. Ze versterken elkaar ook door hun kennis en ervaring te delen. Bovendien krijgen ze alle kansen om zich te professionaliseren en te zoeken naar haalbare en werkbare oplossingen voor leerlingen, leerkrachten en schoolteams. Omdat we tot een grote onderwijsorganisatie behoren, kunnen we daarnaast ook beroep doen op de expertise van onze buitengewone scholen, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst. Verder werken we ook samen met andere netwerken en welzijnsorganisaties.

Zo blijven we onze experten- en voortrekkersrol inzake inclusief onderwijs waarmaken.