Heeft een leerling nood aan extra ondersteuning? Dan vraagt de school leersteun aan, nadat het een traject heeft gelopen met het CLB. 

Alle basis- en secundaire scholen van Stedelijk Onderwijs Antwerpen sluiten sowieso aan bij ons leersteuncentrum. Andere scholen binnen ons werkingsgebied kunnen bij ons aansluiten. Kiest een school voor ons leersteuncentrum, dan kan het rekenen op consistente en professionele ondersteuning.

Een sterke en transparante samenwerking met de leerlingen, ouders en school is de sleutel tot succes. Daarom kiezen we voor vaste ondersteuner(s) per school. Elke ondersteuner beschikt over een ruime expertise in de begeleiding van diverse zorgnoden.

Zijn er toch extra specifieke noden, dan laat de leerondersteuner zich bijstaan door andere experten binnen onze teams. Zo kunnen we steeds een kwalitatieve dienstverlening garanderen voor alle types.

Ondersteuner van Leersteuncentrum met een leerling op de speelplaats.

Werkingsgebied

We zijn een zelfstandig leersteuncentrum voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die schoollopen in het gewoon basis- en secundair onderwijs binnen ons werkingsgebied stad Antwerpen en enkele randgemeenten.

Afbeelding
Een kaart die aangeeft op welke locaties Leersteuncentrum Antwerpen actief is.

Leersteun voor alle types

We bieden leersteun voor kinderen en jongeren met:

  • Lichte mentale beperking of ernstige leerstoornis: type basisaanbod
  • Matige of ernstige mentale beperking: type 2
  • Ernstige emotionele of gedragsproblemen: type 3
  • Fysieke of motorische beperkingen: type 4
  • Visuele beperkingen: type 6
  • Auditieve beperkingen en spraak- of taalontwikkelingsstoornissen (STOS): type 7
  • Autismespectrumstoornis – ASS: type 9

Start van een traject

Wordt een leerling via de school aangemeld bij ons leersteuncentrum, dan start de school zo snel mogelijk een gesprek op samen met leerondersteuner, CLB en ouders. We proberen samen met alle betrokkenen een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie van de leerling om te komen tot een goede zorgvraag.

Een ondersteuner van Leersteuncentrum speelt een educatief spel met een leerling.

Leerwinst en zelfvertrouwen

We kijken steeds met een ruime blik naar de leerling: we zoeken niet alleen manieren om het leerproces maar ook het welbevinden te versterken. Want met de juiste leerondersteuning gaan zowel de leerwinst als het zelfvertrouwen van leerlingen vooruit. Om dat te realiseren werken we zowel leerling-, leerkracht- als schoolgericht.

De leerondersteuner stelt vervolgens ondersteuningsplan op waarin heldere doelen, afspraken en strategieën worden bepaald.

Coachen op en naast de klasvloer

De ondersteuning zal meestal gebeuren in de klas, maar evengoed coachen we de leerkracht naast de klasvloer met een waaier aan tools en tips. Hoe meer ervaring een schoolteam krijgt in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hoe sterker de zorg- en schoolwerking. Uiteraard blijft de school eigenaar van haar zorgbeleid.

Ondersteuners van Leersteuncentrum Antwerpen oefenen SMOG-gebaren.