(Leer)steun voor jouw kind & z’n leerkracht

Heeft je kind specifieke onderwijsbehoeften of zorgnoden? Ons leersteuncentrum ondersteunt de leerkracht en de school van je kind om hiermee om te gaan. Dat je kind gelukkig is op school en tot leren komt, daar doen we het voor.

Eén ondersteuner, véél expertise

Vraagt de school van je kind onze leersteun aan, dan kunnen jouw kind en de leerkracht rekenen op een vaste ondersteuner. Achter deze leerondersteuner staat een multidisciplinair team, waaronder leerkrachten, kinesisten, psychologen, orthopedagogen, opvoeders, logopedisten met handicapspecifieke-, onderwijskundige-, inclusie- en coachingexpertise … Door onze kennis en ervaring met elkaar te delen, zoeken we samen een antwoord op elke zorgvraag.

Leerkrachtiger voor de klas

Wie kan een leerling nu beter helpen dan de eigen leerkracht? Onze leerondersteuners staan de leerkracht van jouw kind daarom maximaal bij met coaching, tools en tips. Onze leersteun wordt zoveel mogelijk in de klas aangeboden. We volgen altijd het tempo van het kind en de leerkracht.

Sterke & transparante samenwerking

Samenwerken is dé sleutel tot kwaliteitsvol onderwijs voor álle leerlingen. Samen met het zorgteam, leerkracht(en), leerling, ouders, CLB en betrokken externe partners bieden we jouw kind de juiste leersteun, boeken we leerwinst én boosten we z’n zelfvertrouwen. Open en transparante communicatie zijn hierin cruciaal. 

Een ondersteuner van Leersteuncentrum leest een boek met een kind.

Dit kunnen we betekenen…

… voor jouw kind … voor z’n leerkracht
We helpen je kind om zich goed te voelen op school. We zijn een partner.
We zijn een steunfiguur. We zijn een klankbord.
We stimuleren maximale deelname aan de klas- en schoolwerking. We delen onze expertise.
We vergroten de zelfredzaamheid. We bieden coaching aan.
We helpen het zelfvertrouwen groeien. We denken samen na.
We verhogen de leerwinst. We delen concrete tip, tricks & aangepaste materialen.
Een ondersteuner van Leersteuncentrum en een leerkracht bekijken samen een handboek.

Zo gaan we te werk

Zodra de school jouw kind aanmeldt bij ons leersteuncentrum, gaan onze leerondersteuner, de school en het CLB zo snel mogelijk met jullie in gesprek. Als ouder word je betrokken bij het hele traject. Samen schetsen we een zo volledig mogelijk beeld van de situatie en zoeken we uit welke leersteun je kind precies nodig heeft.

De leersteun is volledig op maat van je kind en z’n leerkracht:

  • Er staat voor je kind een vaste ondersteuner klaar. Deze onderwijs- en zorgprofessional maakt deel uit van een multidisciplinair team waarbij die ten rade gaat voor extra specifieke noden. 
  • We onderzoeken hoe we je kind kunnen ondersteunen. Niet de stoornis of beperking, wél de mogelijkheden en talenten van je kind staan hierin centraal.
  • Samen bepalen we een strategie en heldere doelen en maken we duidelijke afspraken in een ondersteuningsplan.
  • Je kind krijgt zo veel mogelijk ondersteuning in de klas.
  • De leerondersteuner kan ook ondersteuning bieden op schoolniveau in plaats van op leerlingniveau.